• วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

  ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มประมงน้ำกร่อยจังหวัดชุมพร ด้วยการช่วยกันไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก เพื่อขายปลากะพงในราคาถูก

 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

  ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มประมงน้ำกร่อยจังหวัดชุมพร ด้วยการช่วยกันไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก เพื่อขายปลากะพงในราคาถูก

 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

  ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มประมงน้ำกร่อยจังหวัดชุมพร ด้วยการช่วยกันไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก เพื่อขายปลากะพงในราคาถูก

 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

  ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มประมงน้ำกร่อยจังหวัดชุมพร ด้วยการช่วยกันไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก เพื่อขายปลากะพงในราคาถูก

 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

  ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มประมงน้ำกร่อยจังหวัดชุมพร ด้วยการช่วยกันไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก เพื่อขายปลากะพงในราคาถูก

 • วันที่ 5 มีนาคม 2564

  ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นการเร่งด่วน ในเรื่องการตลาดออนไลน์

 • วันที่ 5 มีนาคม 2564

  ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นการเร่งด่วน ในเรื่องการตลาดออนไลน์

 • วันที่ 5 มีนาคม 2564

  ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นการเร่งด่วน ในเรื่องการตลาดออนไลน์

 • วันที่ 19 มีนาคม 2564

  ร่วมกับบรรดาอาสาสมัครกลุ่ม Trash Hero Chumphon หรือ กลุ่มผู้พิชิตขยะจังหวัดชุมพร ร่วมกับ เทศบาลตำบลชุมโค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน จิตอาสา และนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บกวาดขยะและทำความสะอาดชายหาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร รวม 5 จุดคือ ชายหาดอ่าวทุ่งซาง ชายหาดอ่าวยายไอ๋ ชายหาดอ่าวบ่อเมา ชายหาดปะทิว และชายหาดใกล้จุดชมวิวแหลมแท่น

 • วันที่ 19 มีนาคม 2564

  ร่วมกับบรรดาอาสาสมัครกลุ่ม Trash Hero Chumphon หรือ กลุ่มผู้พิชิตขยะจังหวัดชุมพร ร่วมกับ เทศบาลตำบลชุมโค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน จิตอาสา และนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บกวาดขยะและทำความสะอาดชายหาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร รวม 5 จุดคือ ชายหาดอ่าวทุ่งซาง ชายหาดอ่าวยายไอ๋ ชายหาดอ่าวบ่อเมา ชายหาดปะทิว และชายหาดใกล้จุดชมวิวแหลมแท่น

 • วันที่ 19 มีนาคม 2564

  ร่วมกับบรรดาอาสาสมัครกลุ่ม Trash Hero Chumphon หรือ กลุ่มผู้พิชิตขยะจังหวัดชุมพร ร่วมกับ เทศบาลตำบลชุมโค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน จิตอาสา และนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บกวาดขยะและทำความสะอาดชายหาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร รวม 5 จุดคือ ชายหาดอ่าวทุ่งซาง ชายหาดอ่าวยายไอ๋ ชายหาดอ่าวบ่อเมา ชายหาดปะทิว และชายหาดใกล้จุดชมวิวแหลมแท่น

 • วันที่ 21 มีนาคม 2564

  เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำบ้านหัวนอน หมู่5 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 • วันที่ 21 มีนาคม 2564

  เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำบ้านหัวนอน หมู่5 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 • วันที่ 21 มีนาคม 2564

  เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำบ้านหัวนอน หมู่5 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 • วันที่ 21 มีนาคม 2564

  เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำบ้านหัวนอน หมู่5 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 • วันที่ 21 มีนาคม 2564

  เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำบ้านหัวนอน หมู่5 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 • วันที่ 21 มีนาคม 2564

  เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำบ้านหัวนอน หมู่5 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 • วันที่ 24 มีนาคม 2564

  ประชุมสัญจร คณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 • วันที่ 24 มีนาคม 2564

  ประชุมสัญจร คณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 • วันที่ 24 มีนาคม 2564

  ประชุมสัญจร คณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 • วันที่ 24 มีนาคม 2564

  ประชุมสัญจร คณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 • วันที่ 24 มีนาคม 2564

  ประชุมสัญจร คณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 • วันที่ 29-30 มีนาคม 2564

  ประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในหัวข้อ สภช. คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน แผนชุมชนต้นทุนอนาคต ภาคใต้

 • วันที่ 29-30 มีนาคม 2564

  ประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในหัวข้อ สภช. คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน แผนชุมชนต้นทุนอนาคต ภาคใต้

 • วันที่ 29-30 มีนาคม 2564

  ประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในหัวข้อ สภช. คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน แผนชุมชนต้นทุนอนาคต ภาคใต้

 • วันที่ 29-30 มีนาคม 2564

  ประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในหัวข้อ สภช. คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน แผนชุมชนต้นทุนอนาคต ภาคใต้

 • วันที่ 29-30 มีนาคม 2564

  ประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในหัวข้อ สภช. คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน แผนชุมชนต้นทุนอนาคต ภาคใต้

 • วันที่ 29-30 มีนาคม 2564

  ประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในหัวข้อ สภช. คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน แผนชุมชนต้นทุนอนาคต ภาคใต้

 • วันที่ 29-30 มีนาคม 2564

  ประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในหัวข้อ สภช. คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน แผนชุมชนต้นทุนอนาคต ภาคใต้

 • วันที่ 29-30 มีนาคม 2564

  ประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในหัวข้อ สภช. คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน แผนชุมชนต้นทุนอนาคต ภาคใต้

 • วันที่ 29-30 มีนาคม 2564

  ประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในหัวข้อ สภช. คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน แผนชุมชนต้นทุนอนาคต ภาคใต้

 • วันที่ 29-30 มีนาคม 2564

  ประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในหัวข้อ สภช. คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน แผนชุมชนต้นทุนอนาคต ภาคใต้