• รับชมคลิป กดเลย วันที่ 20 มกราคม 2563

  ประชุมสภาเษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2563

 • รับชมคลิป กดเลย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

  การพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตอน การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป

 • รับชมคลิป กดเลย วันที่ 13 มีนาคม 2563

  สภาเกษตรจังหวัดชุมพรเร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด-19

 • รับชมคลิป กดเลย วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

  สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร Live สด ช่วยเหลือเกษตรกร จากผลกระทบโควิด 19

 • รับชมคลิป กดเลย วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

  สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ติดตาม เกษตรกรสวนมะละกอ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19

 • วันที่ 3 กันยายน 2563

  ร่วมบูรณาการกับเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนปะทิว ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว (CPF) และชมรมจิตอาสาพัฒนาสะพลี ทำฝายชะลอน้ำในแหล่งต้นน้ำ

 • วันที่ 3 กันยายน 2563

  ร่วมบูรณาการกับเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนปะทิว ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว (CPF) และชมรมจิตอาสาพัฒนาสะพลี ทำฝายชะลอน้ำในแหล่งต้นน้ำ

 • วันที่ 3 กันยายน 2563

  ร่วมบูรณาการกับเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนปะทิว ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว (CPF) และชมรมจิตอาสาพัฒนาสะพลี ทำฝายชะลอน้ำในแหล่งต้นน้ำ

 • วันที่ 3 กันยายน 2563

  ร่วมบูรณาการกับเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนปะทิว ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว (CPF) และชมรมจิตอาสาพัฒนาสะพลี ทำฝายชะลอน้ำในแหล่งต้นน้ำ

 • วันที่ 3 กันยายน 2563

  ร่วมบูรณาการกับเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนปะทิว ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว (CPF) และชมรมจิตอาสาพัฒนาสะพลี ทำฝายชะลอน้ำในแหล่งต้นน้ำ

 • วันที่ 3 กันยายน 2563

  ร่วมบูรณาการกับเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนปะทิว ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว (CPF) และชมรมจิตอาสาพัฒนาสะพลี ทำฝายชะลอน้ำในแหล่งต้นน้ำ

 • วันที่ 3 กันยายน 2563

  ร่วมบูรณาการกับเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนปะทิว ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว (CPF) และชมรมจิตอาสาพัฒนาสะพลี ทำฝายชะลอน้ำในแหล่งต้นน้ำ

 • วันที่ 3 กันยายน 2563

  ร่วมบูรณาการกับเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนปะทิว ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว (CPF) และชมรมจิตอาสาพัฒนาสะพลี ทำฝายชะลอน้ำในแหล่งต้นน้ำ

 • วันที่ 3 กันยายน 2563

  ร่วมบูรณาการกับเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนปะทิว ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว (CPF) และชมรมจิตอาสาพัฒนาสะพลี ทำฝายชะลอน้ำในแหล่งต้นน้ำ

 • วันที่ 12 สิงหาคม 2563

  ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • วันที่ 12 สิงหาคม 2563

  ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • วันที่ 12 สิงหาคม 2563

  ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • วันที่ 12 สิงหาคม 2563

  ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • วันที่ 15 สิงหาคม 2563

  จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และ การพัฒนาเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 • วันที่ 15 สิงหาคม 2563

  จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และ การพัฒนาเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 • วันที่ 15 สิงหาคม 2563

  จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และ การพัฒนาเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 • วันที่ 15 สิงหาคม 2563

  จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และ การพัฒนาเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 • วันที่ 15 สิงหาคม 2563

  จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และ การพัฒนาเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 • วันที่ 15 สิงหาคม 2563

  จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และ การพัฒนาเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 • วันที่ 15 สิงหาคม 2563

  จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และ การพัฒนาเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 • วันที่ 15 สิงหาคม 2563

  จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และ การพัฒนาเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 • วันที่ 15 สิงหาคม 2563

  จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และ การพัฒนาเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 • วันที่ 15 สิงหาคม 2563

  จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และ การพัฒนาเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 • วันที่ 28 สิงหาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรครั้งที่5/2563

 • วันที่ 28 สิงหาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรครั้งที่5/2563

 • วันที่ 28 สิงหาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรครั้งที่5/2563

 • วันที่ 28 สิงหาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรครั้งที่5/2563

 • วันที่ 28 สิงหาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรครั้งที่5/2563

 • วันที่ 28 สิงหาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรครั้งที่5/2563

 • วันที่ 28 สิงหาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรครั้งที่5/2563