• 13 ตุลาคม 2563

  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 • 13 ตุลาคม 2563

  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 • 13 ตุลาคม 2563

  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 • 13 ตุลาคม 2563

  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 • 9 ตุลาคม 2563

  ดร.ปิยวิทย์ โกฏเพชร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัดชุมพร)

 • 9 ตุลาคม 2563

  ดร.ปิยวิทย์ โกฏเพชร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัดชุมพร)

 • 9 ตุลาคม 2563

  ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างฝายแกนดินหินก่อ ในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างมูลนิธิอุทกพัฒน์ เครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนปะทิว และสมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ก่อสร้างฝายต้นน้ำเพื่อชะลอน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้น ให้กับป่าต้นน้ำเพื่อร่วมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการเกษตรความมั่นคงด้านแหล่งน้ำให้กับชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • 9 ตุลาคม 2563

  ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างฝายแกนดินหินก่อ ในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างมูลนิธิอุทกพัฒน์ เครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนปะทิว และสมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ก่อสร้างฝายต้นน้ำเพื่อชะลอน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้น ให้กับป่าต้นน้ำเพื่อร่วมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการเกษตรความมั่นคงด้านแหล่งน้ำให้กับชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • 9 ตุลาคม 2563

  ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างฝายแกนดินหินก่อ ในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างมูลนิธิอุทกพัฒน์ เครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนปะทิว และสมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ก่อสร้างฝายต้นน้ำเพื่อชะลอน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้น ให้กับป่าต้นน้ำเพื่อร่วมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการเกษตรความมั่นคงด้านแหล่งน้ำให้กับชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • 9 ตุลาคม 2563

  ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างฝายแกนดินหินก่อ ในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างมูลนิธิอุทกพัฒน์ เครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนปะทิว และสมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ก่อสร้างฝายต้นน้ำเพื่อชะลอน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้น ให้กับป่าต้นน้ำเพื่อร่วมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการเกษตรความมั่นคงด้านแหล่งน้ำให้กับชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • 23 ตุลาคม 2563

  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 • 23 ตุลาคม 2563

  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 • 23 ตุลาคม 2563

  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 • 23 ตุลาคม 2563

  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 • 23 ตุลาคม 2563

  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 • 29 ตุลาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2563

 • 29 ตุลาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2563

 • 29 ตุลาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2563

 • 29 ตุลาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2563

 • 29 ตุลาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2563

 • 29 ตุลาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2563

 • 29 ตุลาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2563