• วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

  ประชุมหารือกับกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพง ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

  ประชุมหารือกับกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพง ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

  ประชุมหารือกับกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพง ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

  ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับการจำหน่ายปลากะพงตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

  ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับการจำหน่ายปลากะพงตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

  ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับการจำหน่ายปลากะพงตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

  ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับการจำหน่ายปลากะพงตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

  มอบเครื่องมือแพทย์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพื่อส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลชุมพรเขตอดุมศักดิ์

 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

  มอบเครื่องมือแพทย์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพื่อส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลชุมพรเขตอดุมศักดิ์

 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

  มอบเครื่องมือแพทย์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพื่อส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลชุมพรเขตอดุมศักดิ์

 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

  มอบเครื่องมือแพทย์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพื่อส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลชุมพรเขตอดุมศักดิ์

 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

  มอบเครื่องมือแพทย์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพื่อส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลชุมพรเขตอดุมศักดิ์

 • คลิ๊ก!!!เลย รับชม

  การเสริมความเข้มแข็งองค์กร ตอน น้ำผึ้งชุมโค

 • วันที่ 7 มิถุนายน 2564

  โครงการอบรมทางไกลกลุ่มเกษตรกรภายใต้หลักสูตรฝ่าวิกฤตโควิด ธุรกิจเกษตร go online

 • วันที่ 7 มิถุนายน 2564

  โครงการอบรมทางไกลกลุ่มเกษตรกรภายใต้หลักสูตรฝ่าวิกฤตโควิด ธุรกิจเกษตร go online

 • วันที่ 7 มิถุนายน 2564

  โครงการอบรมทางไกลกลุ่มเกษตรกรภายใต้หลักสูตรฝ่าวิกฤตโควิด ธุรกิจเกษตร go online

 • วันที่ 11 มิถุนายน 2564

  ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับการจำหน่ายปลากระพงตามโครงการช่วยเกลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 11 มิถุนายน 2564

  ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับการจำหน่ายปลากระพงตามโครงการช่วยเกลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 11 มิถุนายน 2564

  ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับการจำหน่ายปลากระพงตามโครงการช่วยเกลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 18 มิถุนายน 2564

  จัดกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกภายใต้โครงการจัดทำแผนพัมนาเกษตรกรรมระดับตำบล

 • วันที่ 18 มิถุนายน 2564

  จัดกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกภายใต้โครงการจัดทำแผนพัมนาเกษตรกรรมระดับตำบล

 • วันที่ 18 มิถุนายน 2564

  จัดกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกภายใต้โครงการจัดทำแผนพัมนาเกษตรกรรมระดับตำบล

 • วันที่ 18 มิถุนายน 2564

  รับฟังปัญหาจากเกษตรกรเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรและรับฟังปัญหาเกษตรตำบลบางนาทุ่มอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

 • วันที่ 18 มิถุนายน 2564

  รับฟังปัญหาจากเกษตรกรเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรและรับฟังปัญหาเกษตรตำบลบางนาทุ่มอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

 • วันที่ 18 มิถุนายน 2564

  รับฟังปัญหาจากเกษตรกรเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรและรับฟังปัญหาเกษตรตำบลบางนาทุ่มอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

 • วันที่ 28 มิถุนายน 2564

  จัดกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรผู้ปลุกข้าวไร่แปรรูปและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

 • วันที่ 28 มิถุนายน 2564

  จัดกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรผู้ปลุกข้าวไร่แปรรูปและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

 • วันที่ 28 มิถุนายน 2564

  จัดกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรผู้ปลุกข้าวไร่แปรรูปและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม