• วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ร่วมพิธีมอบเงินให้เกษตร ชาวสวนปาล์ม ตามมติคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

  • วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ร่วมพิธีมอบเงินให้เกษตร ชาวสวนปาล์ม ตามมติคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

  • วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่1/2562

  • วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่1/2562

  • วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกร แห่งชาติ ครั้งที่ 7/2561

  • วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกร แห่งชาติ ครั้งที่ 7/2561

  • วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2561

  • วัวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ต้อนรับ คุณฮอง ซอง จอง ประธานกรรมการ บริษัท วูจิน สแตนดาร์ด จำกัด และคุณหญิงมุข ขวัญสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ จากประเทศ เกาหลีใต้ ที่ได้นำพระพุทธองค์ดำจากประเทศอินเดียมามอบให้ เวลา 9.30 น.เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2561

  • วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ และถวายราชสดุดี วันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร