Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการตรวจวิเคราะห์ดินและปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมปีงบประมาณ 2565

โครงการตรวจวิเคราะห์ดินและปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมปีงบประมาณ 2565

โครงการตรวจวิเคราะห์ดินและปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมปีงบประมาณ 2565

หลังจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกร ตำบลนาทุ่ง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม 2565 พบว่าเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องดิน และมีความต้องการตรวจวิเคราะห์ดิน จึงจัดทำจัดทำข้อเสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ประเด็นดินเสื่อมโทรมพื้นที่ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เข้าที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติที่ประชุมให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรส่งข้อเสนอเชิงนโยบายฯให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรมอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร จัดโครงการตรวจวิเคราะห์ดินและปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมปีงบประมาณ 2565 ดำเนินโครงการในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสมใจ นพชำนาญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมบูรณากับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเก็บตัวอย่างดิน และการตรวจวิเคราะห์ดิน มีเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรได้ร่วมปฏิบัติสาธิตการตรวจวิเคราะห์ดิน และการเก็บตัวอย่างดิน มีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 22 ราย ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.