Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรส่งถึงประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร  เกษตรกรมีปัญหาเรื่องดินเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่หันมาใช้ปุ๋ยเคมีแทนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบดังเดิม เพราะเห็นผลไวพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที แต่ปุ๋ยเคมีมีราคาแพงกว่าและมีแนวโน้มจะเพิ่มราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง เกิดปัญหาเรื่องราคาผลผลิตขาดเสถียรภาพ ทำให้รายได้ของเกษตรกรและครัวเรือนน้อยกว่าค่าใช้จ่าย นับเป็นปัญหาต่อเนื่องที่สำคัญจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน

          สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร นำโดยนางสาวปณิดา โกฏเพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร พร้อมพนักงาน จัด “โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ 2565” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบางหลง ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดิน ให้เหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากดินได้อย่างยั่งยืน ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนเพื่อลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี หรือปรับเปลี่ยนมาใช้ร่วมกันระหว่างปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์อย่างเหมาะสม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.