Home / ภาพกิจกรรม / ภาพกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมประชุม สภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมโครง การจังหวัดพบประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการ เกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่1/2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าเยี่ยมชม สวนทุเรียนของนายอารมณ์ ยินดี เพื่อประสานพูดคุยเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ นวัตกรรม(InnoAgri)เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ร่วมพูดคุยและลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) เกี่ยวกับโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม(InnoAgri)เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมประชุม “โครงการวิจัย การพัฒนาแผนที่เขตแดนทางทะเลระหว่างจังหวัดชายทะเลของประเทศไทย”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.