Home / ภาพกิจกรรม / ภาพกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2562

ภาพกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ 28 มีนาคม 2562

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562

จัดกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสู่เกษตรกร/กลุ่ม/องค์กร ภายใต้โครงการบรูณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร

วันที่ 25 มีนาคม 2562

จัดกิจกรรมการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562

ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องวัดสภาพอากาศ สามารถตรวจวัดค่าปริมาณน้ำฝน แสง และอุณหภูมิ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกร รับขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรเพื่อเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.