Home / ภาพกิจกรรม / ภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562 โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมโครงการจัดงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยี(field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ครั้งที่ 5

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ร่วมประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์ ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วว.) ลงพื้นที่ติดตามผลการติดตั้ง ลงพื้นที่ติดตามผลการติดตั้งเครื่องวัดสภาพอากาศ ตรวจวัดค่าปริมาณน้ำฝน แสง และอุณหภูมิ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมโครงการจัดงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยี(fied day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรเพื่อเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ร่วมในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.