Home / ภาพกิจกรรม / ภาพกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2562

ภาพกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เข้าร่วม ประชุมสัมมนา”โครงการขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจ 14 จังหวัดภาคใต้

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เข้าร่วม โครงการจัดงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 โครงการพัฒนาเครือข่ายสภา เกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติดจังหวัดชุมพร ร่วมกับ ปปส. ภาค 8

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมโครงการ จังหวัดพบประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2562 / ลงพื้นที่เพื่อพบผู้ประกอบการแปรรูป ทุเรียนเพื่อเพิ่มมูลค่าตามแนวทางเกษตร อุตสาหกรรม

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ร่วมลงพื้นที่กับนักวิจัยและ เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมโครงการจัดงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยี(field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทาง โรงเรียนเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ทำประชามติ ขุดลอกคลองเพรา  ในโครงการปรับปรุงฟื้นฟู  แหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยความร่วมมือจากกองทัพบก มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์และสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.