Home / ภาพกิจกรรม / ภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2561

ภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2561

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเกษตรกรจังหวัดชุมพร

ด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 8 มกราคม 2561

 

เข้าร่วมโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ….

วันที่ 11 มกราคม 2561

ประชุมคณะผู้ปฎิบัติงานสภาเกษตรกรอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

วันที่ 12 มกราคม 2561

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรอำเภอพะโต๊ะ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 16 มกราคม 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

วันที่ 16 มกราคม 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

จังหวัดชุมพร วันที่ 17 มกราคม 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดชุมพร

วันที่ 23 มกราคม 2561

 

เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ปี 2561 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม

วันที่ 25 มกราคม 2561

 

 

ประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 

วันที่ 29 มกราคม 2561

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดชุมพรและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ 30 มกราคม 2561

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.