Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม ลอฟท์มาเนีย บูทีค โฮเทล จังหวัดชุมพร

Read More »